• Sculptura 1 - Fecunditate
 • Sculptura 2 - Maternitate IV
 • Sculptura 3 - Copilă I
 • Sculptura 4 - Lapidare
 • Sculptura 5 - Maternitate II
 • Sculptura 6 - Geneză
 • Sculptura 7 - Maternitate VI
 • Sculptura 8 - Generaţii I
 • Sculptura 9 - Eva I
 • Sculptura 10 - Muza
 • Sculptura 11 - Eva III
 • Sculptura 12 - Eva II
 • Sculptura 13 - Copilă II
 • Sculptura 14 - Tandreţe
 • Sculptura 15 - Maternitate I
 • Sculptura 16 - Maternitate III
 • Sculptura 17 - Fecioară I
 • Sculptura 18 - Timiditate I
 • Sculptura 19 - Copilă III
 • Sculptura 20 - Maternitate VIII
 • Sculptura 21 - Picătura
 • Sculptura 22 - Copilă IV
 • Sculptura 23 - Maternitate V
 • Sculptura 24 - Copilă V
 • Sculptura 25 - Mater
 • Sculptura 26 - Doica
 • Sculptura 27 - Generaţii II
 • Sculptura 28 - Evoluţie
 • Sculptura 29 - Maternitate VII
 • Sculptura 30 - Maternitate X
 • Sculptura 31 - Înger
 • Sculptura 32 - Maternitate, XI
 • Sculptura 33 - Maternitate XII
 • Sculptura 34 - Familia
 • Sculptura 35 - Familia
 • Sculptura 36 - Maternitate XIV